Pracownia kulturalno-oświatowa

Program zajęć kulturalno-oświatowych jest dostosowany do możliwości, oczekiwań, a także do indywidualnych zainteresowań uczestników. Organizowane zajęcia pozwalają na wykorzystanie tkwiącego w każdym z mieszkańców potencjału rozwojowego, wiedzy i umiejętności. W ramach pracowni odbywają się wyjścia do muzeum, biblioteki, kina,, wyjazdy na wycieczki, wyjścia na spacery, udział w zawodach sportowych. Wspólna integracja poprzez przygotowywanie okolicznościowych występów artystycznych zgodnych z kalendarzem imprez takich jak: „Dzień Kobiet”, „Dzień Wiosny”, „Dzień Chłopaka” itd. Edukacja i rozwijanie logicznego myślenia poprzez różnego rodzaju pogadanki tematyczne oraz gry planszowe.
 
Poza stałym dostępem do prasy, internetu, telewizji i radia uczestnicy naszego Domu mają zagwarantowaną możliwość wzięcia udziału w różnych uroczystościach i spotkaniach kulturalno-oświatowych.
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
TYP C
Brzeska 36 A
21-500 Biała Podlaska
83 341 68 01
kontakt@sdsbialapodlaska.pl
DRUKI DO POBRANIA
POLITYKA PRYWATNOŚCI