O nas

Środowiskowy Dom Samopomocy w Białej Podlaskiej jest jednostką organizacyjną powołaną w celu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej określonych w ustawie o pomocy społecznej. Dom jest placówką pobytu dziennego typ C i zapewnia wsparcie społeczne osobom wykazującym inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych.
 
Celem ogólnym Środowiskowego Domu Samopomocy w Białej Podlaskiej jest osiągnięcie przez osoby z zaburzeniami psychicznymi umiejętności jak najbardziej samodzielnego pełnienia ról życiowych i społecznych. Stały wzrost poziomu funkcjonowania osób przy jednoczesnym umożliwieniu im pozostawania w naturalnym środowisku społecznym. Ważnym elementem pracy Domu jest także integracja ww. osób ze społecznością lokalną.
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
TYP C
Brzeska 36 A
21-500 Biała Podlaska
83 341 68 01
kontakt@sdsbialapodlaska.pl
DRUKI DO POBRANIA
POLITYKA PRYWATNOŚCI