Świetlica (pomieszczenie wielofunkcyjne)

Jest to miejsce częstych spotkań personelu, uczestników zajęć oraz ich rodzin. Pomieszczenie wyposażone jest w telewizor oraz mini kino domowe.
 
Odbywają się tutaj szkolenia personelu, zebrania zespołu wspierająco – aktywizującego oraz zajęcia terapeutyczne uczestników, takie jak: filmografia, biblioterapia, muzykoterapia i inne.
 
Uczestnicy biorą udział w dyskusjach tematycznych, grają w gry planszowe, logiczne i edukacyjne. Program zajęć terapeutycznych jest dostosowany do możliwości, oczekiwań, a także do indywidualnych zainteresowań uczestników.
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
TYP C
Brzeska 36 A
21-500 Biała Podlaska
83 341 68 01
kontakt@sdsbialapodlaska.pl
DRUKI DO POBRANIA
POLITYKA PRYWATNOŚCI